Bài viết gần đây
Haiku USA

Haiku USA

Haiku I 52" White Haiku I 52" White
Bảo hành 2 năm
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku I đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ cảm biến SenseME™ Technology (xem thêm) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon Alexa, Google Assistant, Ecobee) Haiku được thiết...
Haiku I 52" Black Haiku I 52" Black
Bảo hành 2 năm
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku I đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ cảm biến SenseME™ Technology (xem thêm) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon Alexa, Google Assistant, Ecobee) Haiku được thiết...
Haiku I 60" White Haiku I 60" White
Bảo hành 2 năm
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku H đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ cảm biến SenseME™ Technology (xem thêm) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon Alexa, Google Assistant, Ecobee) Haiku được thiết...
Haiku I 60" Black Haiku I 60" Black
Bảo hành 2 năm
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku H đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ cảm biến SenseME™ Technology (xem thêm) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon Alexa, Google Assistant, Ecobee) Haiku được thiết...
Haiku L 52" White Haiku L 52" White
Bảo hành 2 năm
WiFi (tùy chọn)
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku L 52" White có 2 tùy chọn có đèn LED và không có đèn LED Haiku L đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ đèn LED ánh sáng ấm (2700K) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon...
Haiku L 52" Black Haiku L 52" Black
Bảo hành 2 năm
WiFi (tùy chọn)
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku L 52" Black có 2 tùy chọn có đèn LED và không có đèn LED Haiku L đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ đèn LED ánh sáng ấm (2700K) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon...
Haiku L 60" White Haiku L 60" White
Bảo hành 2 năm
WiFi (tùy chọn)
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku L 60" White có 2 tùy chọn có đèn LED và không có đèn LED Haiku L đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ đèn LED ánh sáng ấm (2700K) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon...
Haiku L 60" Black Haiku L 60" Black
Bảo hành 2 năm
WiFi (tùy chọn)
New
Cảm biến SenseME
Quạt trần
Haiku L 60" Black có 2 tùy chọn có đèn LED và không có đèn LED Haiku L đã bao gồm các cấu hình như sau: Bộ đèn LED ánh sáng ấm (2700K) Bộ điều khiển Premium Remote Tích hợp sẳn ra lệnh bằng giọng nói (Amazon...
Hiển thị 1-24 / 89 sản phẩm

Maps

Hotline

Yêu cầu BÁO GIÁ

Get APP

Hotline

Settings

Chia sẻ

Menu

Create a free account to save loved items.

Đăng nhập